ฮือฮา เห็ดประหลาดขึ้นเป็นทรงพุ่ม ชาวบ้านพร้อมเซียนหวย ต่างไม่พลาด แห่ขอเลขเด็ด (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-ฮือฮา เห็ดประหลาดขึ้นเป็นทรงพุ่ม นับได้ 5 ชั้น 28 ดอก ชาวบ้านพร้อมเซียนหวย ต่างไ…

Read More

#มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง

อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.สมศักดิ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการส…

Read More

ชาวภาคเหนือสุดทน พวกจาบจ้วงสถาบัน รวมกันหลายองค์กรปกป้องพระมหากษัตริย์ ตั้งจังหวัดแพร่เป็นจุดศูนย์กลางสกัดม็อบล้มเจ้า

ชาวภาคเหนือสุดทน พวกจาบจ้วงสถาบัน รวมกันหลายองค์กรปกป้องพระมหากษัตริย์ ตั้งจังหวัดแพร่เป็น…

Read More

##กองทัพภาคที่ 3 มอบใบประกาศให้กับนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำรวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 มอ…

Read More

#หัวหน้าพรรคสร้างชาติ เตรียมขึ้นเหนือเปิดศูนย์ ในการประสานงานประชาชน

ที่ศูนย์ประสานงานของพรรคสร้างชาติอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสุริยา บุญนาคค้า ว่าที่ผู้สมัค…

Read More