#ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตร ขึ้นเหนือประชุมรับทราบ การบริหารจัดการน้ำ

ที่ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระ…

Read More