#จิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมกันกำจัดขยะตกค้าง จากงานกระทงเพื่อคืนน้ำใสฯ

ที่ประตูระบายน้ำในลำน้ำแม่ปิง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นร…

Read More