#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ฤดูหนาวอำเภอหางดง

ที่ลานกิจกรรมบ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ …

Read More