#ชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรำลึก มุทิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัยในโอกาส ครบรอบ 86 ปีวันปฐมลงจอบแรก

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทอง…

Read More