#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยฯ

ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรว…

Read More