#ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ มอบนโยบายติดตาม จัดการแก้ไขหมอกควัน

ที่อำเภอเวียงแหง และอำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ ว่าราช…

Read More

นครสวรรค์ I นายก.อบจ.รวมทีม สมาชิก “พัฒนานครสวรรค์บ้านเรา” แก้ปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ อ.เมือง จ.นค…

Read More

#นายก.อบจ.รวมทีม สมาชิก “พัฒนานครสวรรค์บ้านเรา” แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทำอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียมกันทุกเขต

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ อ.เมือง จ.นค…

Read More

เศรษฐีใหม่หนุ่มรับซื้อน้ำยาง ดวงเฮง ถูกรางวัลที่1 รับทรัพย์ 6 ล้าน (ชมคลิป)

กระบี่-เศรษฐีใหม่หนุ่มรับซื้อน้ำยาง ดวงเฮง ถูกรางวัลที่1 รับทรัพย์ 6 ล้าน     เม…

Read More